Kontaktní informace

Garant soutěže

doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.

Poštovní adresa

SAZE
Odborná skupina Systémy s alternativními zdroji energie
Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Fakulta elektrotechniky a informatiky
VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
Česká republika