Harmonogram soutěže Sledovač čáry 2016

Bližší informace viz harmonogram soutěže sledovačů čáry.